Wat is de verzekering bijstand aan voertuigen?

De bijstand aan voertuigen zorgt voor pechverhelping ter plaatse indien mogelijk of het slepen van het voertuig bij panne of een ongeluk. Sommige verzekeringen stellen ook een vervangingswagen ter beschikking. Die waarborgen zijn een aanvulling op je verplichte BA Autoverzekering en valt ook buiten de omniumverzekering.
De bedoeling is dat je snel en doeltreffend je weg kan voortzetten zowel in België als in het buitenland, bijvoorbeeld in geval van een ongeval, tanken van verkeerde brandstof, lekke band, platte batterij, elektrisch probleem,... Ofwel lost de pechverhelper het technisch probleem ter plaatse op, ofwel wordt het voertuig weggesleept naar een garage en ontvangt de verzekerde een vervangingsvoertuig.

Wat dekt de verzekering bijstand aan het voertuig?

Naast de pechverhelping of het wegslepen van het voertuig in geval van panne of ongeval in België en/of in het buitenland, omvat de bijstand aan het voertuig een hele reeks waarborgen, onder andere :
  • bijstand aan de aanhangwagen of de caravan
  • de bewakingskosten voor het voertuig 
  • de repatriëring van het voertuig
  • bijstand in geval van diefstal van het voertuig 
  • bijstand voor formaliteiten bij de afstand of de teruggave van het verzekerde voertuig
  • bijstand in afwachting van herstelling: voortzetten van de reis met een vervangingswagen, verblijf ter plaatse of repatriëring van het voertuig en inzittenden (evenals van gezelschapsdieren, bagage, aanhangwagens en plezierboten). Naargelang van de plaats en de afstand tot de woonplaats gebeurt de repatriëring via sleping, met een vervangingsvoertuig, met de trein of per taxi of met het vliegtuig
  • het opsturen van wisselstukken in geval technisch incident 
  • hulpverlening voor het openen van portieren wanneer de sleutels in het verzekerde voertuig vergeten werden 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.