Wanneer iemand een levensverzekeringspolis zou aangegaan hebben die bij zijn of haar overlijden nog in voege was, dan zal de verzekeraar de overeengekomen uitkering na overlijden van deze verzekerde moeten uitbetalen aan de persoon (personen) die als begunstigde is (zijn) aangeduid in de polis. Als de begunstigde geen contact zou opnemen met de verzekeraar, zal de verzekeraar op eigen initiatief de begunstigde opsporen om hem/haar het bedrag te kunnen uitbetalen waarop hij/zij recht heeft zodra hij op de hoogte is van het overlijden.

Wat betreft eventuele levensverzekeringen bestaan er twee overheidsdiensten waar je terechtkan voor informatie:

  • Alle inlichtingen over levensverzekeringen gesloten in het kader van een beroepsactiviteit, dit zijn de zogenaamde tweedepijlerverzekeringen zoals groepsverzekeringen, vind je in de "DB2P"-database die wordt beheerd door de openbare dienst Sigedis. Als nabestaande heb je de mogelijkheid om informatie te vragen over de verzekering van de tweede pijler. Hoe en ander verloopt, lees je op https://www.db2p.be/nl/werknemer1.
  • Voor andere levensverzekeringen, zoals individueel gesloten levensverzekeringen, kan je het register "slapende fondsen" raadplegen dat wordt beheerd door de Deposito- en Consignatiekas. Dit register houdt informatie bij over individuele levensverzekeringen die niet binnen een bepaalde periode aan de begunstigde konden worden betaald. Lees meer op https://financien.belgium.be/nl/betalingen/slapende-tegoeden.

Met betrekking tot schadeverzekeringen, zoals een brandverzekering of een autoverzekering, neem je best contact op met de verzekeringsondernemingen waar de overledene mogelijks een verzekeringspolis heeft gesloten. Desgevallend aan de hand van aanwijzingen van de bank(en) of verzekeringstussenperso(o)n(en) waar de overledene klant was.

Een lijst met alle verzekeringsondernemingen die lid zijn van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, vind je op www.assuralia.be, onder de rubriek leden (Over Assuralia > Leden).

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.