Het is nooit te laat om even stil te staan bij de inbraakveiligheid van jouw huis. Hier geldt: beter voorkomen dan genezen. Inbraakveiligheid is in de eerste plaats een kwestie van goede gewoontes. Dat zijn dus de “organisatorische voorzorgen” die je kan nemen zonder er een eurocent aan te spenderen. Daarnaast zijn er nog heel wat mechanische en elektronische voorzorgen die van jouw huis een veilige haven kunnen maken.

Inbraakpreventie door goede gewoontes

Deze voorzorgsmaatregelen zijn eenvoudig en kosten niets. Toch gaat het om een essentiële stap om zich te beschermen tegen inbraak. Enkele voorbeelden:
  • Ga verstandig om met sleutels, laat ze niet rondslingeren, verberg ze niet onder de deurmat, enzovoort.
  • Meet jezelf de discipline aan om ramen en deuren te vergrendelen wanneer je het huis verlaat.
  • Laat niet zien dat je er niet bent (steeds afgelaten rolluiken, niet geledigde brievenbussen,…).
  • Verhoog de zichtbaarheid van jouw huis om te vermijden dat dieven hun slag kunnen slaan zonder opgemerkt te worden.
  • Laat geen ladders of werktuigen rondslingeren rond het huis die de dief zouden kunnen helpen bij zijn misdaad.
  • Verberg waardevolle voorwerpen, eventueel in een safe

Mechanische inbraakpreventie

Mechanische voorzorgen moeten de dief de toegang tot de woning ontzeggen. Het draait hier dus voornamelijk om deuren, ramen en sloten. Zowel de voor- als de achterzijde van jouw huis zijn kwetsbaar. Zo’n 30% van de inbraken gebeurt immers via de voorzijde, 70% via de achterzijde.
Een inbraak is zo gebeurd. Gemiddeld duurt ze zo’n 5 minuten: na één minuut is de dief binnen, waarna hij gemiddeld 3 minuten besteedt aan het meegraaien van de buit en nog eens een minuut gebruikt om het huis weer buiten te geraken. Hoe langer de inbraak duurt, hoe meer risico hij loopt om op heterdaad betrapt te worden.
Wanneer de dief er niet in slaagt de woning binnen te dringen in drie minuten, waagt hij zijn kans elders. Stevige deuren met meerpuntssloten met een veiligheidscylinder die niet verder dan 2mm uit het rozet uitsteekt zijn dus een must.
Ook de ramen kunnen maar beter een stevige structuur hebben, en bij voorkeur ook voorzien van meerpuntige sloten en met een via een sleutel vergrendelbare hendel. Indien deze niet voorzien zijn, kan je aanvullende hendels laten installeren. Voor schuiframen bestaat er een heel eenvoudig middeltje: om het openen te verhinderen kan men een houten lat ter breedte van het gedeelte dat open kan in het raamkader leggen.
Vergeet ook zeker de garagepoort niet. Door middel van een kleine ijzeren staaf in de kan rails verhinderen dat de poort nog opengaat.
Koepels en kelderramen kunnen dan weer beschermd worden met goed bevestigde metalen roosters.

Elektronische inbraakpreventie

U kan ook een installatie plaatsen die binnendringing automatisch detecteert. Dan spreekt metn van een antidiefstalinstallatie, welke een aanvulling kan zijn op de organisatorische en mechanische voorzorgsmaatregelen.
Een antidiefstalsysteem heeft een ontradend effect op de dief. Op zich verhindert het systeem niet dat de dief binnen geraakt maar in dergelijk geval zal de centrale een sirène activeren (binnen en buiten de woning), de eigenaar(s) verwittigen of komt een telebewakingscentrale langs.
Het is alleszins belangrijk dat je beroep doet op kwaliteitsproducten van erkende ondernemingen.
Voor wat betreft mechanische voorzorgsmaatregelen, kan je op de website van ANPI een lijst vinden van gecertificeerde deuren en sloten. 
INCERT is een kwaliteitslabel voor elektronische antidiefstalsystemen en beveiligingsondernemingen. Lijsten van de gecertificeerde producten en ondernemingen vind je op de website van incert.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.