Tijdens je vakantie kan het gebeuren dat je bagage beschadigd raakt, gestolen wordt, verloren raakt of te laat aankomt. De bagageverzekering helpt bij die situaties.
Die verzekering dekt jouw courante bagage, en eventueel speciaal vermelde waardevoorwerpen, tegen vernieling en beschadiging, te wijten aan toeval met inbegrip van brand en diefstal.

Wat waarborgt de bagageverzekering ?

De bagageverzekering kan alleen maar de verzekerde of eveneens zijn hele gezin dekken in geval van diefstal met braak, gewone diefstal of beroving, beschadiging of vernieling van bagage en verdwijning en laattijdige aflevering van de bagage door een transportbedrijf.
De waarborg heeft betrekking op elk voorwerp, eigendom van de verzekerde, dat hij voor zijn persoonlijk gebruik tijdens de reis meeneemt, of dat hij tijdens de reis aankoopt om het mee naar huis te nemen.
Voor de waarborg diefstal of beroving moeten de waardevoorwerpen soms aangegeven zijn om gedekt te zijn en er zijn sowieso bijzondere beperkingen (fototoestellen, juwelen, camera's, fietsen, ski's, surfplanken, correctiebrillen, …). Geldwaarden zijn ook slechts gedekt onder bepaalde beperkingen. 
De dekking kan uitgebreid worden tot blokkerings- en toekenningskosten van een nieuwe kredietkaart en tot kosten voor het opnieuw bekomen van officiële documenten (paspoort, rijbewijs, enz.).
In geval van laattijdige aflevering van de bagage neemt de verzekeraar de nodige stappen en houdt hij contact met de luchtvaartmaatschappij en/of het transportbedrijf tot de teruggave van je bagage. Voor die periode kan de verzekeraar een forfaitaire tussenkomst voorzien zijn voor dringende aankopen in het land van bestemming. De verzekeraar kan je eveneens een koffer toezenden met persoonlijke spullen ter vervanging.
Het verlies is alleen gedekt terwijl de bagage onder de verantwoordelijkheid van het transportbedrijf valt: als je jouw bagage vergeet op het perron, komt de verzekering niet tussen. Als je daarentegen jouw bagage registreert en je ze niet terugvindt wanneer je van het vliegtuig stapt omdat de luchtvaartmaatschappij ze verloren is, dan komt de verzekering tussen.

Wat in geval van verlies of diefstal van bagage?

Laat zodra je het verlies of de diefstal van jouw bagage vaststelt moet de feiten laten  vaststellen door een bevoegde overheid (politie, diensten "verlies en klachten" van de luchthaven, de openbare vervoerder, ...) en een proces-verbaal eisen.
Als de feiten zich voordoen op hotel, laat ze dan vaststellen door de directie van het hotel en vraag een attest.

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief !

Je ontvangt dan exclusieve artikels die je op de hoogte houden van de actualiteit in de vezekeringswereld.